Zadania ze średnią ważoną

reklama

Poniżej znajdziesz kilka zadań związanych z obliczaniem średniej ważonej.

Zadanie 1

Niech Jaś ma oceny:

Nauczyciel ustlił, że za kartkówki waga ocen będzie wynosiła 1 a za sprawdziany 2. Ile wyniesie średnia ważona ocen Jasia?

Rozwiązanie

(5*1 + 4*1 + 3*2 + 4*2 + 4*2) / (1 + 1 + 2 + 2 + 2) = (5 + 4 + 6 + 8 + 8) / 8 = 31 / 8 = 3,875

Odpowiedź: Średnia ważona ocen Jasia wynosi 3,875.

Zadanie 2

Firma szuka nowego pracownika. Dla najważniejszych kompetencji ustaliła ich istotność w procentach:

Z pośród 2 kandydatów (Małgorzata oraz Tomasz) muszą wybrać tego, który otrzymał najwyższą średnią ważoną ocenę. Ich poszczególne kopetencje były ocenione następująco (w skali od 1 do 6):

jakośćinnowacjawspółpraca zespołowaprzywództwopodejmowanie decyzji
Małgorzata53325
Tomasz34434

Który kandydat został najlepiej oceniony i powinien zostać zatrudniony?

Rozwiązanie

Przyjmujemy, że wartość procentowa to nasza waga. Zatem dla Małgorzaty mamy:
(5*40 + 3*20 + 3*15 + 2*15 + 5*10) / (40 + 20 + 15 + 15 + 10) = (200 + 60 + 45 + 30 + 50) / 100 = 385 / 100 = 3,85
A dla Tomasza:
(3*40 + 4*20 + 4*15 + 3*15 + 4*10) / (40 + 20 + 15 + 15 + 10) = (120 + 80 + 60 + 45 + 40) / 100 = 345 / 100 = 3,45

Odpowiedź: Najlepiej oceniona została Małgorzata: 3,85 i to ona powinna zostać zatrudniona.